09 T12, 2019

Cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

Có nhiều người cả đời long đong lận đận, làm việc quần quật từ sáng tới tối, nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Vậy người cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?...

1555 4
48

09 T12, 2019

Cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

Có nhiều người cả đời long đong lận đận, làm việc quần quật từ sáng tới tối, nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Vậy người cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?...

1555 4
48

Bình luận (4)