09 T12, 2019

Cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

Có những người “làm đâu thắng đó”, nhưng cũng có người làm việc gì cũng đều dang dở, thất bại. Vậy người cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

1555 4
56

09 T12, 2019

Cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

Có những người “làm đâu thắng đó”, nhưng cũng có người làm việc gì cũng đều dang dở, thất bại. Vậy người cả đời nghèo khổ, long đong lận đận là do đâu?

1555 4
56

Bình luận (4)