25 T11, 2021

Bòn rút tài sản của cha mẹ là nhân của nghèo khổ

Phật dạy: Cắt giảm tài sản của cha mẹ sẽ bị quả báo nghèo khổ, ít tài sản. Cắt giảm tức là bòn rút, bớt xén tiền bạc của cha mẹ. Tại sao khi con cái bòn rút tài sản của bố mẹ lại là nhân của nghèo khổ?

64 0

25 T11, 2021

Bòn rút tài sản của cha mẹ là nhân của nghèo khổ

Phật dạy: Cắt giảm tài sản của cha mẹ sẽ bị quả báo nghèo khổ, ít tài sản. Cắt giảm tức là bòn rút, bớt xén tiền bạc của cha mẹ. Tại sao khi con cái bòn rút tài sản của bố mẹ lại là nhân của nghèo khổ?

64 0
7

Bình luận (0)