05 T9, 2022

Bật mí Đấng Sáng Thế - Kinh Thập Thiện bài 2 | Khám phá vườn tâm |

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Bật mí Đấng Sáng Thế - Kinh Thập Thiện bài 2" trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm, ngày 09/8/Nhâm Dần (tức ngày 04/9/2022)

54 0
3

Bình luận (0)