05 T9, 2022

"Bật mí Đấng Sáng Thế" - Kinh Thập Thiện bài 2

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Bật mí Đấng Sáng Thế - Kinh Thập Thiện bài 2" trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm, ngày 09/8/Nhâm Dần (tức ngày 04/9/2022)

17 0
2

05 T9, 2022

"Bật mí Đấng Sáng Thế" - Kinh Thập Thiện bài 2

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Bật mí Đấng Sáng Thế - Kinh Thập Thiện bài 2" trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm, ngày 09/8/Nhâm Dần (tức ngày 04/9/2022)

17 0
2

Bình luận (0)