05 T12, 2020

Ai cũng có "4 bà vợ" nhưng chỉ một bà vợ chung thủy với ta - bài học cuộc sống cực kỳ ý nghĩa

Kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe những bài học cuộc sống ý nghĩa qua câu chuyện về "4 bà vợ" trong video trên đây!

87 1
7

Bình luận (1)