09 T11, 2020

7 thứ tài sản người đệ tử Phật cần có

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về 7 thứ tài sản đệ tử Phật cần có.

717 2
42

09 T11, 2020

7 thứ tài sản người đệ tử Phật cần có

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về 7 thứ tài sản đệ tử Phật cần có.

717 2
42

Bình luận (2)