28 T12, 2019

3 cách tạo ra phúc báu và tài lộc theo lời Phật dạy

Với quan điểm của đạo Phật, tất cả mọi việc xảy đến với con người đều có nhân duyên, nghiệp quả. Và phúc báo của mỗi người chính là “lớp áo giáp” bảo vệ và giúp con người tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm để đạt được hạnh phúc an vui. Tài lộc của con người có được cũng phụ thuộc rất nhiều vào phúc báu của người đó. Vậy làm thế nào để tạo ra phúc báu và tài lộc? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

398 1
18

28 T12, 2019

3 cách tạo ra phúc báu và tài lộc theo lời Phật dạy

Với quan điểm của đạo Phật, tất cả mọi việc xảy đến với con người đều có nhân duyên, nghiệp quả. Và phúc báo của mỗi người chính là “lớp áo giáp” bảo vệ và giúp con người tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm để đạt được hạnh phúc an vui. Tài lộc của con người có được cũng phụ thuộc rất nhiều vào phúc báu của người đó. Vậy làm thế nào để tạo ra phúc báu và tài lộc? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

398 1
18

Bình luận (1)