17 T1, 2020

11 phẩm chất giúp bạn trở thành người thành công

Đối với người xuất gia, hay tại gia, hầu hết ai cũng đều mong muốn đạt được thành công. Với người xuất gia, sự thành công hay sự thành đạt trong tu tập đó chính là thành tựu được đạo quả. Còn trong cuộc sống tại gia, khi chúng ta lập nghiệp hay làm bất kỳ một công việc gì cũng đều muốn mình là người thành công, thành đạt trong lĩnh vực đó. Không ai muốn mình trở thành kẻ thất bại trong cuộc đời này. Nhưng không phải ai cũng kiên trì cố gắng đến cùng để có được điều mình mong muốn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đạt được thành công trong cuộc sống ? Mời các bạn cùng khám phá "11 phẩm chất giúp bạn trở thành người thành công" qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

564 0
27

17 T1, 2020

11 phẩm chất giúp bạn trở thành người thành công

Đối với người xuất gia, hay tại gia, hầu hết ai cũng đều mong muốn đạt được thành công. Với người xuất gia, sự thành công hay sự thành đạt trong tu tập đó chính là thành tựu được đạo quả. Còn trong cuộc sống tại gia, khi chúng ta lập nghiệp hay làm bất kỳ một công việc gì cũng đều muốn mình là người thành công, thành đạt trong lĩnh vực đó. Không ai muốn mình trở thành kẻ thất bại trong cuộc đời này. Nhưng không phải ai cũng kiên trì cố gắng đến cùng để có được điều mình mong muốn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đạt được thành công trong cuộc sống ? Mời các bạn cùng khám phá "11 phẩm chất giúp bạn trở thành người thành công" qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

564 0
27

Bình luận (0)