19 T3, 2020

11 lợi ích của tâm từ bi vô lượng, giúp con người sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về những lợi ích đạt được khi chúng ta sung mãn tâm từ bi vô lượng.

329 1
17

Bình luận (1)