07 T12, 2020

10 nguyên nhân chính khiến bạn nghèo khổ cả đời

Đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khổ? Tại sao có người thì nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ; có người thì cả đời bôn ba nhưng bần cùng, nghèo khó? Vậy nguyên nhân khiến chúng ta nghèo khổ là gì?...

1269 26
101

07 T12, 2020

10 nguyên nhân chính khiến bạn nghèo khổ cả đời

Đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khổ? Tại sao có người thì nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ; có người thì cả đời bôn ba nhưng bần cùng, nghèo khó? Vậy nguyên nhân khiến chúng ta nghèo khổ là gì?...

1269 26
101

Bình luận (26)