22 T11, 2022

"Yêu mình mới biết yêu người" - Hiểu sao cho đúng?

Nếu mình không yêu bản thân mình thì mình sẽ không thể nào yêu thương được những người xung quanh,... mình không hạnh phúc thì mình sẽ không thể nào mang đến hạnh phúc được cho người,

2340 11
80

22 T11, 2022

"Yêu mình mới biết yêu người" - Hiểu sao cho đúng?

Nếu mình không yêu bản thân mình thì mình sẽ không thể nào yêu thương được những người xung quanh,... mình không hạnh phúc thì mình sẽ không thể nào mang đến hạnh phúc được cho người,

2340 11
80

Bình luận (11)