17 T12, 2021

Vì sao “học tài thi phận”?

“... Con xin bạch Thầy … con có chơi cùng 1 bạn và 2 bọn con học cùng học kém nhưng không hiểu sao trước khi thi đại học con đã thật tâm ôn luyện tử tế còn bạn con thì ôn chơi chơi thôi vì bạn con không muốn học đại học. Vậy mà lúc nhận điểm thì bạn con dư sức vào được các trường đại học còn con thì lại điểm quá kém ạ … con xin bạch Thầy tại sao có những người ôn luyện chăm thì lại không thể đạt được kết quả tốt còn những người ôn bình thường thì họ lại có kết quả đẹp hơn vậy ạ? Hiện giờ con đang rất bối rối con xin Thầy giải đáp cho thắc mắc của con ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.”

42 0

17 T12, 2021

Vì sao “học tài thi phận”?

“... Con xin bạch Thầy … con có chơi cùng 1 bạn và 2 bọn con học cùng học kém nhưng không hiểu sao trước khi thi đại học con đã thật tâm ôn luyện tử tế còn bạn con thì ôn chơi chơi thôi vì bạn con không muốn học đại học. Vậy mà lúc nhận điểm thì bạn con dư sức vào được các trường đại học còn con thì lại điểm quá kém ạ … con xin bạch Thầy tại sao có những người ôn luyện chăm thì lại không thể đạt được kết quả tốt còn những người ôn bình thường thì họ lại có kết quả đẹp hơn vậy ạ? Hiện giờ con đang rất bối rối con xin Thầy giải đáp cho thắc mắc của con ạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.”

42 0
3

Bình luận (0)