20 T3, 2020

Trí nhớ ở đâu? Có bao nhiêu loại trí nhớ?

Chúng ta nhớ được các sự vật, hiện tượng trong quá khứ là nhờ vào trí nhớ. Không chỉ người trí thức, người có học, mà tất cả mọi người trên thế gian...

23 0
4

Bình luận (0)