21 T4, 2022

Tổ chức lễ Phật Đản lớn có lợi ích gì?

Câu hỏi: "Kính bạch Thầy! ...con có thắc mắc việc tổ chức lễ Phật đản lớn có tốn kém và ảnh hưởng đến tâm tu, làm chúng ta bị giao động hay không ạ?.."

2434 6
55

Bình luận (6)