21 T5, 2019

Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần?

Bạch Thầy. Con có hai con trai đã lớn, với mong muốn có cháu gái nên con đã mang thai cháu thứ 3. Hiện tại vẫn chưa xác định được giới tính của thai nhi, nhưng trong thời gian này con rất lo lắng, sợ mình sẽ lại sinh con trai. Vì con thấy mọi người vẫn thường nói "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần". Như vậy có đúng không hả Thầy? Với đạo Phật thì câu trên được hiểu như thế nào ạ?...

330 0

21 T5, 2019

Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần?

Bạch Thầy. Con có hai con trai đã lớn, với mong muốn có cháu gái nên con đã mang thai cháu thứ 3. Hiện tại vẫn chưa xác định được giới tính của thai nhi, nhưng trong thời gian này con rất lo lắng, sợ mình sẽ lại sinh con trai. Vì con thấy mọi người vẫn thường nói "Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần". Như vậy có đúng không hả Thầy? Với đạo Phật thì câu trên được hiểu như thế nào ạ?...

330 0
5

Bình luận (0)