01 T12, 2019

Tại sao thầy bói không tự xem bói và giải hạn được cho mình?

Thầy bói đưa ra các cách cúng bái để giải vận hạn cho người xem bói. Vậy tại sao lại không cúng cho họ và gia đình của họ được?

927 0
28

01 T12, 2019

Tại sao thầy bói không tự xem bói và giải hạn được cho mình?

Thầy bói đưa ra các cách cúng bái để giải vận hạn cho người xem bói. Vậy tại sao lại không cúng cho họ và gia đình của họ được?

927 0
28

Bình luận (0)