01 T12, 2019

Tại sao thầy bói không tự xem bói và giải hạn được cho mình?

Thầy bói đưa ra các cách cúng bái để giải vận hạn cho người xem bói. Vậy những điều đó có đúng hay không? Và nếu được thì tại sao thầy bói lại không thể tự giải hạn được cho mình...

927 0
26

01 T12, 2019

Tại sao thầy bói không tự xem bói và giải hạn được cho mình?

Thầy bói đưa ra các cách cúng bái để giải vận hạn cho người xem bói. Vậy những điều đó có đúng hay không? Và nếu được thì tại sao thầy bói lại không thể tự giải hạn được cho mình...

927 0
26

Bình luận (0)