27 T2, 2019

Tại sao người học kém lại giàu, người học giỏi lại nghèo?

Kính bạch Thầy. Thầy cho con hỏi: Tại sao trước đây có nhiều người học rất kém, thậm chí là rất tệ bị bạn bè, thầy cô chê bai là: "Thằng này sau lớn lên không làm được gì đâu. Nhưng sau này con thấy những người như thế thường lại giàu có, sự nghiệp thăng tiến. Còn có những người học rất trội nhưng sau này làm ăn không phát đạt, sự nghiệp đi xuống. Con không biết nguyên nhân tại sao lại như thế? Kính mong Thầy giải thích cho con được hiểu ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

81 0

27 T2, 2019

Tại sao người học kém lại giàu, người học giỏi lại nghèo?

Kính bạch Thầy. Thầy cho con hỏi: Tại sao trước đây có nhiều người học rất kém, thậm chí là rất tệ bị bạn bè, thầy cô chê bai là: "Thằng này sau lớn lên không làm được gì đâu. Nhưng sau này con thấy những người như thế thường lại giàu có, sự nghiệp thăng tiến. Còn có những người học rất trội nhưng sau này làm ăn không phát đạt, sự nghiệp đi xuống. Con không biết nguyên nhân tại sao lại như thế? Kính mong Thầy giải thích cho con được hiểu ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

81 0
3

Bình luận (0)