25 T11, 2021

Tại sao có người cả đời vất vả lam lũ mà vẫn nghèo, có người làm chơi mà ăn thật?

Kính bạch Thầy. Con thấy có người sinh ra đã rất là may mắn, có đầu đủ mọi thứ nhiều khi chỉ làm chơi thôi nhưng lại thành công tốt đẹp. Còn lại có những người sinh ra đã đen đủi làm đâu thất đó mặc dù họ vẫn rất chăm chỉ và cố gắng hết sức. Vậy Thầy cho con hỏi tại sao lại như thế? Con kính xin Thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con chân thành cảm ơn Thầy.

3 0
0

25 T11, 2021

Tại sao có người cả đời vất vả lam lũ mà vẫn nghèo, có người làm chơi mà ăn thật?

Kính bạch Thầy. Con thấy có người sinh ra đã rất là may mắn, có đầu đủ mọi thứ nhiều khi chỉ làm chơi thôi nhưng lại thành công tốt đẹp. Còn lại có những người sinh ra đã đen đủi làm đâu thất đó mặc dù họ vẫn rất chăm chỉ và cố gắng hết sức. Vậy Thầy cho con hỏi tại sao lại như thế? Con kính xin Thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con chân thành cảm ơn Thầy.

3 0
0

Bình luận (0)