29 T1, 2020

Tai họa của khẩu nghiệp, quả báo của tội chê bai, khinh thường người khác

Trong cuộc sống, có khi đối với cha mẹ, chúng ta hay đòi hỏi, làm phiền khổ, thậm chí mắng lại cha mẹ. Đó là chúng ta đang tạo khẩu nghiệp phải chịu quả...

3 0
12

Bình luận (0)