21 T5, 2019

Sự thật về dâng sao giải hạn mà ai cũng nên biết

Năm nay con có sao thái bạch chiếu mà sao thái bạch thì quét sạch cửa nhà, có người bạn con nói con phải nên làm lễ dâng sao để giải hạn.

39 0

21 T5, 2019

Sự thật về dâng sao giải hạn mà ai cũng nên biết

Năm nay con có sao thái bạch chiếu mà sao thái bạch thì quét sạch cửa nhà, có người bạn con nói con phải nên làm lễ dâng sao để giải hạn.

39 0
7

Bình luận (0)