12 T6, 2022

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh kiểm tra công tác ghi danh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ra kiểm tra công tác ghi danh và động viên, thăm hỏi các bạn khóa sinh trong buổi ghi danh khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1

1001 6
43

Bình luận (6)