19 T8, 2021

Sự hồi sinh kỳ diệu của cháu bé ở Nghệ An nhờ gia đình tu học Phật Pháp

Chỉ 15 ngày sau sinh, bố mẹ phát hiện cháu không tăng cân, sức khỏe suy giảm ngày một nguy kịch, cận kề sinh tử nhưng nhờ ánh sáng Phật Pháp, sự sống của cháu đã được hồi sinh một cách kỳ diệu...

60 1
6

19 T8, 2021

Sự hồi sinh kỳ diệu của cháu bé ở Nghệ An nhờ gia đình tu học Phật Pháp

Chỉ 15 ngày sau sinh, bố mẹ phát hiện cháu không tăng cân, sức khỏe suy giảm ngày một nguy kịch, cận kề sinh tử nhưng nhờ ánh sáng Phật Pháp, sự sống của cháu đã được hồi sinh một cách kỳ diệu...

60 1
6

Bình luận (1)