25 T12, 2023

Hành trình xin việc đầy gian truân - Liên tục bị các công ty từ chối và cái kết ...

Hành trình xin việc đầy gian truân của chàng trai trẻ, nhưng sau khi làm điều này đã khiến bạn trẻ đồng thời được trúng tuyển tại 2 công ty lớn. Điều đó là gì?

1 1
5

Bình luận (1)