08 T5, 2022

Rước đăng cúng dường Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022

Rước đăng cúng dường Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022

749 4
36

Bình luận (4)