10 T3, 2020

Quả báo của việc nạo phá thai và tùy hỷ với việc phá thai

Nạo phá thai là một hiện trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay. Còn theo giáo lý nhà Phật, chủ tâm nạo phá thai đồng nghĩa với việc giết người. Trong 20 điều khó mà Đức Phật dạy thì việc sinh được thân người là khó. Vậy thì việc phá phá thai chính là mình đã tiếp duyên cướp đi quyền được làm người của một chúng sinh. Những thai nhi bị bỏ có thể trở thành các vong linh, mà Hòa thượng Tuyên Hóa gọi chúng là “tiểu quỷ”. Chúng có thể rất hận người đã vứt bỏ mình, nên đi theo quậy phá, báo thù, khiến cha mẹ chúng sống không yên ổn. Nhiều người phụ nữ sau khi phá thai luôn sống trong nỗi ân hận, rất khổ sở. Theo quan điểm đạo Phật, quả báo của việc nạo phá thai là gì? Người tùy hỷ, trợ duyên phá thai có quả báo không?

229 0

10 T3, 2020

Quả báo của việc nạo phá thai và tùy hỷ với việc phá thai

Nạo phá thai là một hiện trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay. Còn theo giáo lý nhà Phật, chủ tâm nạo phá thai đồng nghĩa với việc giết người. Trong 20 điều khó mà Đức Phật dạy thì việc sinh được thân người là khó. Vậy thì việc phá phá thai chính là mình đã tiếp duyên cướp đi quyền được làm người của một chúng sinh. Những thai nhi bị bỏ có thể trở thành các vong linh, mà Hòa thượng Tuyên Hóa gọi chúng là “tiểu quỷ”. Chúng có thể rất hận người đã vứt bỏ mình, nên đi theo quậy phá, báo thù, khiến cha mẹ chúng sống không yên ổn. Nhiều người phụ nữ sau khi phá thai luôn sống trong nỗi ân hận, rất khổ sở. Theo quan điểm đạo Phật, quả báo của việc nạo phá thai là gì? Người tùy hỷ, trợ duyên phá thai có quả báo không?

229 0
3

Bình luận (0)