10 T3, 2020

Quả báo của việc nạo phá thai và tùy hỷ với việc phá thai

Quả báo của việc nạo phá thai là gì? Người tùy hỷ, trợ duyên phá thai có quả báo không? Kính mời quý vị cùng theo dõi video trên đây!

229 0
4

Bình luận (0)