04 T5, 2020

Những điều đặc biệt khi Đức Phật đản sinh

Đức Phật đản sinh nơi đời trong thân tướng của một con người, nhằm trực tiếp hướng dẫn cho chúng sinh phương pháp tối ưu nhất để tạo dựng hạnh phúc...

218 0
7

Bình luận (0)