04 T5, 2020

Những điều đặc biệt khi Đức Phật đản sinh

Đón xem video trên đây, quý Phật tử và các bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết về sự đản sinh của Đức Phật, từ đó thêm lòng cung kính và kính ngưỡng Đức Thế Tôn.

218 0
8

Bình luận (0)