19 T11, 2022

Nếu được người khác giúp là do phúc của mình thì tại sao phải mang ơn?

Con thưa Thầy, con thấy nếu mình hoặc ai có được giúp, được cứu thì đó cũng là do phước báu mình đã gieo trong quá khứ. Như vậy thì tại sao lại phải mang ơn người giúp ạ?

3123 13
83

Bình luận (13)