13 T6, 2021

Ma có thể tác động vào đồ vật và ác hại con người không?

Thầy ơi trước đây con là đứa vô thần không tin có ma quỷ gì cả, vậy mà gần đây con gặp ma thật. Chuyện là con mới làm bảo vệ ở một công ty, hôm đó hơn mười giờ đêm con đi tuần một vòng đến nhà kho thấy...

1685 10
79

13 T6, 2021

Ma có thể tác động vào đồ vật và ác hại con người không?

Thầy ơi trước đây con là đứa vô thần không tin có ma quỷ gì cả, vậy mà gần đây con gặp ma thật. Chuyện là con mới làm bảo vệ ở một công ty, hôm đó hơn mười giờ đêm con đi tuần một vòng đến nhà kho thấy...

1685 10
79

Bình luận (10)