09 T12, 2022

Làm sao để nói chuyện có duyên?

Con thưa Thầy do nhân quả gì hay là nguyên nhân do đâu mà có người nói chuyện vừa có duyên, vừa hài hước hoặc là dù không hài hước nhưng cũng không bị chê là nhạt nhẽo

429 0
12

09 T12, 2022

Làm sao để nói chuyện có duyên?

Con thưa Thầy do nhân quả gì hay là nguyên nhân do đâu mà có người nói chuyện vừa có duyên, vừa hài hước hoặc là dù không hài hước nhưng cũng không bị chê là nhạt nhẽo

429 0
12

Bình luận (0)