27 T11, 2022

Làm sao để ngăn suy nghĩ bất thiện?

Con cảm thấy rất khó khăn trong việc điều chỉnh ý nghĩ của mình. Nhưng con không biết làm sao để ngăn nó lại được, mong Thầy hướng dẫn cho con, con phải làm sao để không bị nghĩ xấu như vậy nữa ạ?

3636 14
87

27 T11, 2022

Làm sao để ngăn suy nghĩ bất thiện?

Con cảm thấy rất khó khăn trong việc điều chỉnh ý nghĩ của mình. Nhưng con không biết làm sao để ngăn nó lại được, mong Thầy hướng dẫn cho con, con phải làm sao để không bị nghĩ xấu như vậy nữa ạ?

3636 14
87

Bình luận (14)