03 T9, 2022

Làm sao để giúp người khác công tư phân minh?

Con Bạch Sư Phụ, hiện tại con đang là quản lý của một nhóm trong công ty trong nhóm của con có hai thành viên đang thích nhau tuy nhiên mỗi lần hai bạn giận hờn cãi nhau thì đều tránh mặt khó chịu với nhau khi làm việc từ đó gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhóm là một người quản lý con nên làm gì với trường hợp này để các thành viên của mình được công tư phân minh ạ. Con xin sư phụ giải đáp giúp chúng con ạ.”

434 0

03 T9, 2022

Làm sao để giúp người khác công tư phân minh?

Con Bạch Sư Phụ, hiện tại con đang là quản lý của một nhóm trong công ty trong nhóm của con có hai thành viên đang thích nhau tuy nhiên mỗi lần hai bạn giận hờn cãi nhau thì đều tránh mặt khó chịu với nhau khi làm việc từ đó gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhóm là một người quản lý con nên làm gì với trường hợp này để các thành viên của mình được công tư phân minh ạ. Con xin sư phụ giải đáp giúp chúng con ạ.”

434 0
9

Bình luận (0)