05 T6, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về "Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm". Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

73 0
12

05 T6, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về "Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm". Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

73 0
12

Bình luận (0)