05 T6, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

98 0
12

05 T6, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần kết cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

98 0
12

Bình luận (0)