03 T4, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 9 | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 9 cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

45 0

03 T4, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 9 | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 9 cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

45 0
3

Bình luận (0)