09 T1, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 7 | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 7 cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

82 0

09 T1, 2022

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 7 | Khám phá vườn tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Bát Đại Nhân Giác - Bài số 7 cho các bạn trẻ CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm.

82 0
9

Bình luận (0)