10 T7, 2021

Duyên nghiệp giữa cha mẹ và con cái - Vì sao đứa trẻ đầu thai vào nhà bạn? | Cha mẹ nên nghe

Người xưa thường nói rằng không duyên nợ làm sao gặp gỡ. Một đứa trẻ được sinh về làm con của gia đình cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến...

3897 17
157

Bình luận (17)