21 T5, 2019

Đấy chính là lý do Thầy Thích Trúc Thái Minh tổ chức lễ chúc thọ cho người cao tuổi

Con kính bạch Thầy. Con có một thắc mắc: tại sao Thầy lại tổ chức lễ chúc thọ cho người cao tuổi tại chùa? Con xin Thầy giải đáp cho con và mọi người được hiểu ạ! Sau chương trình Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã chia sẻ cho các Phật tử biết về lý do Thầy tổ chức buổi lễ để hiểu rõ hơn mời quý vị và các bạn cùng xem video trên đây!

5 0

21 T5, 2019

Đấy chính là lý do Thầy Thích Trúc Thái Minh tổ chức lễ chúc thọ cho người cao tuổi

Con kính bạch Thầy. Con có một thắc mắc: tại sao Thầy lại tổ chức lễ chúc thọ cho người cao tuổi tại chùa? Con xin Thầy giải đáp cho con và mọi người được hiểu ạ! Sau chương trình Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã chia sẻ cho các Phật tử biết về lý do Thầy tổ chức buổi lễ để hiểu rõ hơn mời quý vị và các bạn cùng xem video trên đây!

5 0
4

Bình luận (0)