06 T5, 2021

[Đặc biệt] Chính thức ra mắt website Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6/5/2021 (tức 25/3/Tân Sửu), website Thầy Thích Trúc Thái Minh đã chính thức được ra mắt. Ban Quản trị website kính mời quý vị cùng khám phá nhiều điều lợi ích từ “kho tàng” tri thức Phật giáo...

83 1
9

06 T5, 2021

[Đặc biệt] Chính thức ra mắt website Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6/5/2021 (tức 25/3/Tân Sửu), website Thầy Thích Trúc Thái Minh đã chính thức được ra mắt. Ban Quản trị website kính mời quý vị cùng khám phá nhiều điều lợi ích từ “kho tàng” tri thức Phật giáo...

83 1
9

Bình luận (1)