20 T1, 2020

Cúng tạ đất thế nào để được nhiều phúc báu nhất và được chư Thiên, chư Thần gia hộ?

Lễ tạ đất là gì? Theo tinh thần của đạo Phật, chúng ta nên cúng tạ đất như thế nào để được lợi ích và mang lại nhiều phúc báu nhất?

168 0
3

Bình luận (0)