Cung kính sớt bát cúng dường chư Tăng nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ
0
CHIA SẺ
6 ảnh
0
CHIA SẺ