21 T6, 2023

Con học nhân quả và yêu thương | Thầy Thích Trúc Thái Minh | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2023

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về nhân quả cho hơn 7000 các con khóa sinh và tình nguyện viên trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2023

10 0
5

Bình luận (0)