15 T2, 2023

Chuyện người phụ nữ 15 năm bị điên, quăng dao dọa chéм chồng, bất ngờ khỏi sau 15 ngày

Từ một người bình thường khỏe mạnh, cho đến một ngày tháng 3/2002, bác Trần Thị Là có các hiện tượng khác lạ, ngày một nặng thêm, không còn nhận thức được nữa...

55 0
2

Bình luận (0)