03 T6, 2022

Chuyện bò báo oán - đòi 3 mạng người trong một ngày, trả mối thù tiền kiếp | Chuyện nhân quả báo ứng

Một con bò hạі сhết 3 mạng người trong cùng một ngày là câu chuyện có thật, khiến nhiều người không khỏi tò mò. Với góc nhìn đạo Phật, giữa họ đã tồn tại một mối thù truyền kiếp rất đặc biệt.

46 0

03 T6, 2022

Chuyện bò báo oán - đòi 3 mạng người trong một ngày, trả mối thù tiền kiếp | Chuyện nhân quả báo ứng

Một con bò hạі сhết 3 mạng người trong cùng một ngày là câu chuyện có thật, khiến nhiều người không khỏi tò mò. Với góc nhìn đạo Phật, giữa họ đã tồn tại một mối thù truyền kiếp rất đặc biệt.

46 0
2

Bình luận (0)