Đến với Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm nay, các bạn khóa sinh của chúng ta rất may mắn khi đã được học rất nhiều. Đặc biệt vào ngày 27/7/2020, các bạn được Sư Phụ và chư Tăng hướng dẫn cách lắng tâm mình qua hoạt động lễ Phật và ngồi Thiền.

Lễ Phật giúp chúng ta được rất nhiều phúc báu như: thân tướng cao lớn; được sinh vào chỗ cao quý; được mọi người kính trọng; được tăng trưởng trí tuệ; được địa vị cao quý,.. Còn ngồi Thiền cũng giúp tâm an tịnh, thư thái; đối với các bạn học sinh, thì thiền còn giúp giải tỏa căng thẳng học hành.

Bởi vậy, nếu chúng ta chăm chỉ lễ Phật và ngồi thiền thì sẽ đạt được rất nhiều lợi ích.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài