29 T7, 2022

Chủ đề: Ba mẹ của con | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng tại Khóa tu "Búp sen hồng"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về chủ đề "Ba mẹ của con" cho hàng ngàn các con khóa sinh trong khóa tu "búp sen hồng" - Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

38 0
7

Bình luận (0)