29 T7, 2022

Chủ đề: Ba mẹ của con | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng tại Khóa tu "Búp sen hồng"

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về "Ba mẹ của con" cho gần 2.000 khóa sinh, tình nguyện viên tại Khóa tu "Búp sen hồng" mùa hè năm 2022, ngày 29/7/2022

38 0
7

Bình luận (0)