09 T3, 2024

"Cuộc đời Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên" | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 2)

Pháp thoại: Cuộc đời Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 2) | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 29/01/Giáp Thìn (tức ngày 09/3/2024)

343 0
11

Bình luận (0)