08 T4, 2024

Pháp thoại: Chuyện quá khứ và những lời nguyện | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 3)

Pháp thoại: Chuyện quá khứ và những lời nguyện | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 3) | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 30/02/Giáp Thìn (tức ngày 08/4/2024)

49 1
4

Bình luận (1)