19 T9, 2022

Chẩn tế cầu siêu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 (Ngày 2)

Chẩn tế cầu siêu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 (Ngày 2) | Chùa Ba Vàng, ngày 24/8/Nhâm Dần

77 0
1

Bình luận (0)