19 T9, 2022

Chẩn tế cầu siêu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 (Ngày 2)

Chẩn tế cầu siêu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 (Ngày 2) | Chùa Ba Vàng, ngày 24/8/Nhâm Dần

151 0
9

Bình luận (0)