22 T4, 2019

Bệnh lười của con cái và cách khắc phục

Kính chào Thầy! Con trai của con năm nay học lớp 8, lười làm bài tập, lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả những việc phục vụ cho bản thân mình. Gia đình con đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu vẫn chưa thay đổi. Lúc nào cũng muốn vào mạng chơi điện tử, hoặc đọc những cuốn sách nhảm nhí. Xin Thầy chỉ dạy cho con và gia đình con, cách khắc phục bệnh lười của con trai con ạ! Con xin Cảm ơn thầy! Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật.

280 1
13

22 T4, 2019

Bệnh lười của con cái và cách khắc phục

Kính chào Thầy! Con trai của con năm nay học lớp 8, lười làm bài tập, lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả những việc phục vụ cho bản thân mình. Gia đình con đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu vẫn chưa thay đổi. Lúc nào cũng muốn vào mạng chơi điện tử, hoặc đọc những cuốn sách nhảm nhí. Xin Thầy chỉ dạy cho con và gia đình con, cách khắc phục bệnh lười của con trai con ạ! Con xin Cảm ơn thầy! Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật.

280 1
13

Bình luận (1)