13 T7, 2021

3 sai lầm trong đám tang - Người nhà nên biết

Người chết trước khi khâm niệm có cần cởi hết nút thắt trên người không ạ? Ban đầu đầu người chết quay ra cửa. Lúc 12h đêm chuyển cữ...

788 2
52

13 T7, 2021

3 sai lầm trong đám tang - Người nhà nên biết

Người chết trước khi khâm niệm có cần cởi hết nút thắt trên người không ạ? Ban đầu đầu người chết quay ra cửa. Lúc 12h đêm chuyển cữ...

788 2
52

Bình luận (2)