03 T6, 2022

3 điều kỳ lạ, vi diệu xảy ra trong lễ hỏa táng kim thân Đức Phật

Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, lễ trà tỳ (hỏa táng) kim thân của Ngài được thực hiện theo nghi thức tang lễ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Tại đây đã xảy ra những điều nhiệm màu và diệu kỳ mà người thường không thể hiểu được.

18 0

03 T6, 2022

3 điều kỳ lạ, vi diệu xảy ra trong lễ hỏa táng kim thân Đức Phật

Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, lễ trà tỳ (hỏa táng) kim thân của Ngài được thực hiện theo nghi thức tang lễ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Tại đây đã xảy ra những điều nhiệm màu và diệu kỳ mà người thường không thể hiểu được.

18 0
4

Bình luận (0)