17 T10, 2018

Ý nghĩa ngày đức Phật đản sinh

“Từ vườn Lâm Tỳ Ni, đấng Thế Tôn đản sanh Hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui, trời bừng sáng Người người hân hoan loan tin vui Tất Đạt Đa thái tử ra đời” Sự thị hiện của Thế Tôn như đóa hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt và xóa tan mọi vọng chấp, si mê để lại cho đời hương hoa giải thoát, rồi hương thơm ấy mãi lan xa… Vậy thì ngày Đức Phật đản sinh còn có ý nghĩa gì? Kính mời quý vị và các bạn nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải qua video dưới đây!

24 0

17 T10, 2018

Ý nghĩa ngày đức Phật đản sinh

“Từ vườn Lâm Tỳ Ni, đấng Thế Tôn đản sanh Hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui, trời bừng sáng Người người hân hoan loan tin vui Tất Đạt Đa thái tử ra đời” Sự thị hiện của Thế Tôn như đóa hoa bất diệt nở trong vòng sanh diệt và xóa tan mọi vọng chấp, si mê để lại cho đời hương hoa giải thoát, rồi hương thơm ấy mãi lan xa… Vậy thì ngày Đức Phật đản sinh còn có ý nghĩa gì? Kính mời quý vị và các bạn nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải qua video dưới đây!

24 0
1

Bình luận (0)