17 T10, 2018

Ý nghĩa ngày đức Phật đản sinh

Ngày Đức Phật đản sinh còn có ý nghĩa gì? Kính mời quý vị và các bạn nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải qua video dưới đây!

24 0
106

Bình luận (0)